Kristianstads kommun

Inrapporterade klimatmål:

Kommunkoncernens verksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020.

Läs mer om Kristianstads kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.