Inrapporterade klimatmål:

HSB har 2030 nära noll klimatpåverkan och är anpassat till ett förändrat klimat.

Minskning av klimatpåverkan:
-40% 2020
-75% 2023
Basår 2008. Nyckeltal kgCO2e/Atemp

Läs mer om HSBs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.