ZeroMission

Inrapporterade klimatmål

Basåret är baserat på genomsnitt av 2017/2018 och 2018/2019 – 7,8 tCO2e/per anställd. För 2019/2020 – 4,4 tCO2e/per anställd. För 2021/2022 – 1,46 tCO2e. 

Det långsiktiga målet är att halvera tCO2e/per anställd var 10:e år vilket kommer leda till 50% minskning till 2029. Redan 2019/2020 har en minskning skett med 58%. 2021/2022 uppnåddes klimatneutralitet. 

ZeroMission AB, uppnår koldioxidneutralitet för perioden 2019/2020, genom att upprätta en inventering av växthusgaser och kompensera 110% av utsläppen på organisationsnivå. Koldioxidneutralitet och klimatpositiv är ett bestående mål.

Läs mer om ZeroMissions klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.