ZeroMission

Inrapporterade klimatmål: ”Vårt mål som leverantör av klimatkompensation är att egentligen inte finnas. Men så länge samhället och näringslivet släpper ut växthusgaser hjälper vi våra kunder med att klimatberäkna, minska och kompensera för dessa. Våra Plan Vivo-certifierade projekt är utformade för att, utöver klimatnytta, bidra till fattigdomsbekämpning, klimatanpassning och stärkta ekosystem.

Mellan 2006-2017 har ZeroMissions egna utsläpp uppgått till 200 ton CO2e, samtidigt som våra kunder har beräknat och kompenserat för 1.6 miljon ton CO2e. Det sker i länder där effekten av klimatpåverkan är som tydligast och behovet av klimatanpassning som störst.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.zeromission.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.