Bjerking AB

Inrapporterade klimatmål: ”CO2/anställd respektive CO2/oms ska minska. Komplett mätning görs för 2018 som blir nollår, efter mätning av utsläpp år 2019 kommer kvantitativt mål formuleras.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.bjerking.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.