Bjerking AB

Inrapporterade klimatmål:

År 2030 ska hela Bjerkings verksamhet vara fossilfri.
Växthusgasutsläppen har redan mer än halverats jämfört med 2018.
År 2024 ska klimatpåverkan per anställd vara max 0,5 ton, vilket innebär en halvering jämfört med år 2019, eller med 75 % jämfört med 2018 som är vårt basår.

Läs mer om Bjerkings klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.