Kävlinge kommun

Inrapporterade klimatmål:

Kävlinge kommuns verksamheter ska vara 100 % fossilfria till år 2020. Nybyggda kommunala fastigheter ska där det är möjligt ha solceller på taken. Kävlinge kommun ska fortsätta att avsätta medel till den kommunala Klimatkompensationsfonden. Senast år 2020 ska alla kommunala tjänsterbilar gå på el.

Läs mer om Kävlinge kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.