Helsingborgs stad

Inrapporterade klimatmål:

Enligt definitionen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Ingen fossil energianvändning i byggnader. Inget fossilt bränsle i transporter. Ingen användning av fossil el.

Läs mer om Helsingborgs stads klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.