Helsingborgs stad

Inrapporterade klimatmål:

Helsingborg har ett mål antaget i fullmäktige i Klimat- och energiplanen (KEP) om att senast 2035 uppnå nettonollutsläpp av koldioxid från platsen Helsingborg – kommunens geografiska yta. Till 2045 ska Parisavtalet mål om 1-2 ton CO2 per capita uppnås. Klimatneutralitet innebär en utsläppsminskning på 85 % samt en kolsänka på 15 % till 2035.

Läs mer om Helsingborgs stads klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.