Helsingborgs stad

Inrapporterade klimatmål: ”Enligt definitionen 100% fossilbränslefritt Skåne 2020. Ingen fossil energianvändning i byggnader.  Inget fossilt bränsle i transporter. Ingen användning av fossil el.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.helsingborg.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.