Göteborg Energi AB

Inrapporterade klimatmål:

”- Minskad fossil andel i fjärrvärmeproduktionen med 5,6 % till 2017 samt med 6,2 % till 2019 (basår 2016).

– Energieffektivisering ska ske i anläggningar, nät och fastigheter med 8,5 GWh under 2017 och totalt 13,6 GWh under 2017-2019 (basår 2016)

– Främja fossilfria transporter genom 260 nya ladd-stolpar för elbilar under perioden 2017-2018.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.goteborgenergi.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.