Göteborg Energi AB

Inrapporterade klimatmål:

Senast 2025 ska vi sluta använda fossila bränslen i vår egen fjärrvärmeproduktion, utöver den stora andelen återvunnen energi som vi levererar. Endast vid sträng kyla eller vid driftsstörningar kan det vara nödvändigt att använda en del fossil energi.

Läs mer om Göteborg Energis klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.