Antagna utmaningar:
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.off2off.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.