Inrapporterade klimatmål:

Vi kommer fortsätta att prioritera secondhand vid inköp. Vår verksamhet är klimatpositiv och fossilfri då vi bidrar till minimal klimatpåverkan av vår verksamhet som hjälper andra organisationer att nyttja befintliga resurser på ett smartare sätt och därav minska behovet av nykonsumtion/produktion. Hittills har vi hjälpt offentliga organisationer att spara 420 ton CO2 jmfr med om de hade köpt nya produkter istället för att återanvända befintliga som blivit möjligt tack vare våra tjänster. Våra servrar går på grön el, vi använder webbmöten i de flesta former, samt nyttjar minimalt med kontorslokaler tack vare distansarbete samt kontor på ett företagshotell med tillgång till kontorsutrymmen/mötesrum vid behov.

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.