Region Kalmar Län

Inrapporterade klimatmål: ”Andelen förnyelsebara drivemedel i busstrafiken skall vara 100 % 2017. År 2020 ska alla samhällsbetalda resor vara klimatneutrala.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.ltkalmar.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.