Piteå kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Vårt mål är att vara fossiloberoende år 2030 och fortsätta för att bli nettoexportör av förnybar energi”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.pitea.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.