Piteå kommun

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är att vara fossiloberoende år 2030 och fortsätta för att bli nettoexportör av förnybar energi.

Läs mer om Piteå kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.