Inrapporterade klimatmål: ”Vi har som mål att bli klimatneutrala år 2025.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.bvd.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.