Skanska Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Klimatneutralitet i värdekedjan 2045 (scope 1-3)

Halverade klimatutsläpp i värdekedjan 2030 (scope 1-3)

Läs mer om Skanskas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.