Skanska Sverige AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vårt mål är att vara klimatneutrala till 2050 och vi har påbörjat arbetet för att minska våra utsläpp, både internt och i hela värdekedjan. Klimatneutralitet innebär för oss netto noll tillskott av klimatutsläpp ur ett livscykelperspektiv och omfattar hela värdekedjan från material och tjänster från leverantör och underentreprenör, vår bygg- och produktionsfas, till att ge förutsättningar för kunder att ha en klimatneutral drift. Nedbrutna vetenskapsbaserade mål för verksamhetens olika delar är under framtagande. Skanskakoncernen rapporterar årligen till CDP och 2016 placerade vi oss som enda svenska byggföretag på CDP Climate A-list.”

Antagna utmaningar:
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.skanska.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.