Hagainitiativet

Inrapporterade klimatmål: ”Scope 1: Målet är netto nollutsläpp till 2030 vilket översätts till att företagens egna utsläpp i scope 1 ska vara minst 85 procent lägre än valt basår över 1990. För att nå netto nollutsläpp får övriga utsläpp kompenseras. Målet är fossilbränslefritt företag. Undantag; om företaget kraftigt och mätbart kan minska utsläppen i andra scope. Scope 2: I scope 2 ska inköpt energi vara förnybar eller återvunnen. Scope 3: Utsläpp i scope 3 (uppströms och nedströms) ska kartläggas, identifieras och en strategi för att minska utsläppen ska tas fram utifrån väsentlighet och rådighet.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.hagainitiativet.se

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.