Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)

Inrapporterade klimatmål:

Öka andel fossilfria/miljövänligare transporter till 2020. Minska förbrukning el- och fjärrvärme (utifrån energikartläggningar) till 2020

Läs mer om APLs klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.