Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL)

Inrapporterade klimatmål: ”Öka andel fossilfria/miljövänligare transporter till 2020. Minska förbrukning el- och fjärrvärme (utifrån energikartläggningar) till 2020”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.apl.se

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.