Inzile AB

Inrapporterade klimatmål:

För Inzile är det viktigt att ta ansvar för både miljö och människor. Vi utvecklar och skapar innovationer för en hållbar framtid tillsammans med våra kunder. Vi använder oss av interna processer för hållbarhetsstöd i planering av projekt och inköp av varor och komponenter. Samtliga leverantörer godkänns genom årlig leverantörsbedömning där dessa frågor bevakas och följs upp.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.