Boxholms kommun

Inrapporterade klimatmål:

Härmed antar Boxholms kommun utmaningen att senast från och med år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. Vi vill med detta driva på omställningen av transportsektorn och bidra till att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsland. 

Läs mer om Boxholms kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.