Interlite AB

Inrapporterade klimatmål:

Interlites mål är att vara klimatneutrala inom 3 år. Vi startade vår resa för 2 år sedan och påbörjade att byta ut hela fordonsflotta till elbilar.

Under 2019 och 2020 har vi installerat nya värmepumpar från Nibe som sänker förbrukning med 30% och vi har installerat 75kW solpanelsystem. Under 2021 har vi börjat att CO2-kompensera våra transporter samt har bytt ut alla våra armaturer till LED belysning. Sedan 2018 har vi därmed sänkt våra förbrukning med 60-70%.

För att nå netto noll under 2024 måste vi framför allt minska vårt fotavtryck, det vill säga få bort alla utsläpp vi kan. Men för de utsläpp vi ännu inte kan få bort gäller det att fånga in, binda, eller motverka utsläpp av minst lika mycket växthusgaser genom klimatkompensation.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.