Svenska Servicestyrkan

Inrapporterade klimatmål:

– På sikt byta ut vagnpark till eldrivna fordon.
– Minska utsläpp av koldioxid med 20% under 2021.
– 100% av våra leverantörer ska ha ett eget systematiskt miljöarbete.
– 100% av våra kemikalier som används ska vara miljömärkta.
– 100% av vårat insamlade avfall ska gå till återvinning.

Läs mer om Svenska Servicestyrkans klimatarbete

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.