Region Stockholm

Utsläppsmål:
– Region Stockholm ska uppnå ekologisk hållbarhet och klimatneutralitet senast år 2035

– Region Stockholm har målsättningen att halvera den totala klimatpåverkan till år 2030 jämfört med år 2019. 

Om aktören:

Region Stockholm ansvarar för hälso-och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling i Stockholms län. Region Stockholm har i uppdrag att bidra till kulturlivet i länet. Region Stockholm är en av landets största ekonomiska aktörer, varje år omsätts nära 120 miljarder kronor. Varje år köper Region Stockholm varor och tjänster för över 60 miljarder kronor. Det gör oss till en av landets största inköpsorganisationer, och ställer höga krav på ett väl fungerande inköpsarbete i alla led. Region Stockholm har som ambition att vara ledande i Europa på att ställa hållbarhetskrav i offentlig upphandling. Omkring 46 000 personer är anställda i Region Stockholms egna verksamheter och utöver det arbetar ett stort antal personer i privata verksamheter som finansieras av regionen.

Läs mer om Region Stockholms klimatarbete här

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.