Kalmar läns museum

Inrapporterade klimatmål:

90% fossilfria tjänsteresor 2021, 100% 2022.
Noll nettoutsläpp senast 2030, ej beräknat än.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.