Castellum AB

Inrapporterade klimatmål: 

Netto-noll koldioxidutsläpp 2030 i den egna verksamheten (scope 1 och 2) och hela värdekedjan (scope 3). Målet är godkänt enligt Science Based Target initiative.

Läs mer om Castellums klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.