Elis Textil Service AB

Inrapporterade klimatmål:

Till 2030 ska vi ha klimatneutrala tvätterier och en helt fossilfri fordonsflotta. Vi ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2035, genom hela vår värdekedja.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.