Uppsala Vatten och Avfall

Inrapporterade klimatmål:

Bolagets egna personbilar, lastbilar och arbetsmaskiner skall drivas på förnybara drivmedel senast 2023.

Bolagets upphandlade transporter med lastbilar skall drivas på förnybara drivmedel senast 2023.

Egenproducerad solel minst 5% av elanvändningen år 2030

Energieffektivisera med 20% till år 2030 jämfört 2020

Läs mer om Uppsala Vatten och Avfalls klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.