Region Örebro län

Inrapporterade klimatmål:

Utsläppen av växthusgaser i Örebro län ska år 2030 vara 60 procent lägre än 2005 års nivåer. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 bestå av minst 80 procent förnybar energi. Energianvändningen i Örebro län ska år 2030 vara 50 procent effektivare jämfört med 2005. De tre målen ska leda till ett klimatneutralt och resurseffektivt län utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.

Läs mer om Region Örebro läns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.