Ernst Express AB

Inrapporterade klimatmål:

Har ett hundratal lastbilar som drivs på 100% förnyelsebart bränsle vilket ger en CO2 reduktion på 67-90%. Sedan omställningen startade för ca. 10 år sedan, har åkeriet reducerat utsläppen av växthusgaser med närmare 56 000 ton.

”Transportutmaningen” nåddes på åkeriet oktober 2015.

Mål 2021-2030:
– Hålla oss väl över 70% CO2 reduktion
– Implementera 2-3 nya hållbara bränslen
– Att nå > 89,5% rating avseende körbeteende i förarstödsystemet Dynafleet.
  Hög rating = bl.a. låg bränsleförbrukning.

Läs mer om Ernst Express klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.