Ernsts Express AB

Inrapporterade klimatmål: ”Har ett hundratal lastbilar som drivs på 100% förnyelsebart bränsle vilket ger en CO2 reduktion på 66-73%. Sedan omställningen startade för ca. 10 år sedan, har åkeriet reducerat utsläppen av växthusgaser med närmare 40 000 ton. I fordonsflottan ingår två elhybrider i projektet Elväg E16.

Mål 2018:
– Att sänka CO2 utsläppen till under 2,84 kg/mil.
– Att nå > 83% rating avseende körbeteende i förarstödsystemet Dynafleet. Hög rating = bl.a. låg bränsleförbrukning.
– Att implementera ett nytt klimatsmart bränsle för vägtransporter 2018.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.ernstsexpress.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.