Ernst Express AB

Inrapporterade klimatmål:

– 70% Fossilfrihet 23 december 2024
– Implementera elektriskt drivet tungt fordon i fordonsflottan under 2022
– Implementera ett biogasdrivet tungt fordon i fordonsflottan under 2023
– Att nå >90% rating avseende körbeteende i förarstödsystemet Volvo Connect.  Hög rating = bl.a. låg bränsleförbrukning.

Läs mer om Ernst Express klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.