Leksands knäckebröd

Inrapporterade klimatmål:

Sedan 1956 värmer vi allt varmvatten och även våra lokaler med spillvärme från ugnarna. I Dalarna har vi fantastiskt mycket förnybar energi, därför driver vi hela vårt bageri med vind och vattenkraft från naturen runt omkring. Bageriet är fossilfritt sedan 2013. Från vår årsredovisning 2020 kan man se att co2 belastning per bröd har minskat avtrycket ifrån 0,137 till 0,101. 

Vårt klimatarbete innefattar även detta:

  • Vår råg kommer med HVO bilar till stor del och målet är att all råg skall resa fossilfritt.
  • Innan 2023 ska vi ha bytt våra tjänstebilar till el & HVO.  Minst 12 av 24 bilar är bytta vid 2021s utgång.
  • Vi återvinner all värme ur ugnarna till lokaler och varmvatten. Bageriet effektiviseras för att dra ännu mindre energi och värmetankar byggs in under 2021 för att inte värma lokaler som behöver kylas på sommaren.
  • Effektivare styrning av återvinningen ifrån ugnarna så bioolja bara behöver användas till att värma lokalerna då bageriet står stilla under julstoppet. Detta ska vara klart 2021.
  • Alla transporter vi köper in ska minst ha en miljöklass 6 till 2021. Allt större del HVO framöver.
  • Alla plastmuggar, kassar buntband till tunnknäcke skall vara utbytta till hållbara alternativ till 2021.
  • Alla rengöringsmedel skall vara märkta med bra miljöval 2020
  • I bageriet är målen att sänka kasserade paket med 0,5%
  • 2021 kommer vi genomföra en klimat och miljöanalys av hela vår kedja ifrån fält till butik och kunna redovisa avtrycket per förpackning. Vi jobbar därmed i alla 3 scopen.
Läs mer om Leksands knäckebröds klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.