Telia Company

Inrapporterade klimatmål: ”År 2030 ska Telia Company vara CO2-neutrala genom hela värdekedjan.

År 2022 ska Telia Company uppnå klimatneutralitet inom egen verksamhet (energiförbrukning och tjänsteresor).”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.telia.se

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.