Telia Company

Inrapporterade klimatmål:

År 2030 ska Telia Company vara CO2-neutrala genom hela värdekedjan.

Delmål, som har godkänts av SBTi, är att år 2025 uppnått:

•    Halverade utsläpp från egen verksamhet
•    Minskade utsläpp relaterade till sålda eller uthyrda produkter med 29%
•   Att 72% av underleverantörerna (mätt i utsläppsvolym) har satt vetenskapligt baserade klimatmål (SBT)

Läs mer om Telias klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.