Tekniska verken i Linköping AB

Inrapporterade klimatmål:

Ackumulerad bestående minskning av globala utsläpp av växthusgaser tack vare Tekniska verkens åtgärder, räknat som årston koldioxid från och med 2014. (Ref. 2014: 0 ton)
2018 – 106 200 ton
2022 – 119 400 ton

Läs mer om Tekniska verkens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.