Tesla Club Sweden

Inrapporterade klimatmål:

Internt inom föreningens styrelse strävar vi efter att minska alla transporter till absolut minimum och prioritera transporter drivna av förnyelsebara källor vid behov. Externt arbetar vi aktivt med att sprida information om fossilfria transportsätt (inte enbart elbilar och inte enbart Tesla elbilar) och på så sätt få fler att våga ta steget.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.