MaserFrakt AB

Inrapporterade klimatmål:

Minska klimatpåverkan från transport- och maskintjänster genom ökad användning av förnybara drivmedel. Med bra avtal och ett effektivt försäljningsarbete, samt logistikarbete, skapa förutsättningar för våra delägare att investera i bättre motorer. Andel ickefossila drivmedel av total mängd sålda drivmedel från egna stationer ska överstiga 75% år 2025 och 100% år 2030.

Genom samarbete med gasleverantör skapar vi möjligheter till omställning av vår flotta till flytande gasfordon, mål 2021 är att ha 10 lastbilar i drift som kör på LBG.

Vi har beviljats Klimatklivet för att sätta upp ev. vätgasstation där vårt mål är att ha den på plats under 2022 och då även första lastbilen i drift, där enda utsläppet är vatten.

Läs mer om MaserFrakts klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.