Taxi Stockholm 15 00 00 AB

Inrapporterade klimatmål:

Taxi Stockholm ska ha en emissionsfri transporttjänst senast 2030.

Läs mer om Taxi Stockholms klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.