Taxi Stockholm 15 00 00 AB

Inrapporterade klimatmål: ”Taxi Stockholm ska år 2025 leverera en fossilfri transporttjänst.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.taxistockholm.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.