Sundfrakt AB

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska vara klimatneutrala senast 2030 och som delmål ska vi ha minskat våra utsläpp från transport- och maskinverksamheten med 70 % till 2026, jämfört med 2010.

Läs mer om Sundfrakts klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.