AstraZeneca AB

Inrapporterade klimatmål:

Bakgrund:
År 2020 lanserades AstraZenecas globala strategi för klimatet ‘Ambition Zero Carbon’ som accelererar bolagets befintliga vetenskapsbaserade mål från 2016 (science based targets, 1,5C). För att uppnå målen kommer bolaget att investera upp till 1 miljard USD.

Ambition Zero Carbon:
Vi ska eliminera koldioxidutsläpp från egen verksamhet fram till 2025 och bli koldioxidnegativa i hela värdekedjan till 2030

Koldioxodneutrala i egen verksamhet (scope 1-2) till 2025;
– Dubbel energiproduktivitet
– Använda 100% förnybar energi för el och värme
– Byta till en helelektrisk fordonspark
– Eliminera lösningsmedel och F-gasutsläpp

Koldioxidnegativa i hela värdekedjan (scope 3) till 2030;
– Målmedveten produktutveckling för att minska  klimatpåverkan från våra produkter
Utforska hur vi kan bygga in klimatneutralitet i hela värdekedjan
– Samarbeta med våra leverantörer för att minska utsläppen i hela värdekedjan

Med ‘Ambition Zero Carbon’ avser AstraZeneca att i inom den egna verksamheten uppnå faktiska nollutsläpp utan att tillämpa s k klimatkompenseringsprojekt.

Läs mer om AstraZenecas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.