DHL Freight AB

Inrapporterade klimatmål:

Deutsche Post har antagit ett mål på global nivå om att hela koncernen ska ha uppnått 0 nettoutsläpp 2050.

Läs mer om DHL Freights klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.