DHL Freight AB

Inrapporterade klimatmål: ”Deutsche Post har antagit ett mål på global nivå om att hela koncernen ska ha uppnått 0 nettoutsläpp 2050.” Se FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.dhl.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.