Coca-Cola Europacific Partners Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:

Coca-Cola Europacific Partners Sverige AB  strävar mot att globalt halvera våra direkta koldioxidutsläpp (inom vår tillverkning, distribution och kylskåpshantering) till år 2025. Vi ska även minska koldioxidutsläppen inom hela vår värdekedja, inklusive våra ingredienser och förpackningar, med 35 procent. Utöver detta ska vi enligt vårt åtagande i RE100-initiativet, år 2020 ha 100 procent förnybar elektricitet på våra anläggningar.

Hela vår ”Action on Climate” återfinns på vår hemsida: www.ccep.com/

Läs mer om Coca-Colas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.