Hållbarhetsakademin AKL

Inrapporterade klimatmål:

Hållbarhetsakademin ska 2035 ha netto-noll utsläpp av växthusgaser, ha minskat energianvändningen med 50 procent per medarbetare, jämfört med 2021, vara cirkulärt avseende inventarier, vara socialt hållbar ur alla aspekter, ställa samma hållbarhetskrav på leverantörer och partners som oss själva, inspirera kunder till höga hållbarhetsambitioner samt investera 25 procent av vinsten i hållbara projekt.

Hållbarhetsakademin ska vara fossilfritt avseende uppvärmning och bränsle 2022. Det gäller såväl egna resor och transporter som inrikes transporter som anlitas av annat företag.

Delmål: Företaget ska ha minskat utsläppen med 50 procent, per medarbetare 2025

Delmål: Företaget ska ha minskat utsläppen med 70 procent, per medarbetare 2030  

Läs mer om Hållbarhetsakademins klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.