Gotlands Energi AB

Inrapporterat klimatmål:

Till 2026 ska Gotlands Energis egna transporter  vara fossilfria genom elektrifiering och HVO.

I övrigt tillhör Gotlands Energi AB Vattenfall till 75% och följer samma miljömål och handlingsplan.

Läs mer om Gotlands Energis klimatarbete

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.