SunDrive AB

Inrapporterade klimatmål:

Målet är att alltid använda den teknik och de produkter som ger lägst klimatpåverkan. Vi försöker påverka våra kunder att också göra detta. Vi har ingen egen tillverkning, så vår största klimatpåverkan kommer från våra transporter. Sedan 2014 sker över 90 % av våra tjänsteresor och daglig arbetspendling med utsläppsfria elbilar. Vi hyr kontorslokaler i en fastighet med låg klimatpåverkan. Det viktigaste målet för oss är att påverka flera att övergå till eldrivna transporter genom att förmedla och sälja vår kunskap.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.