Inrapporterade klimatmål: ”Bring presenterar hur utsläppen ser ut idag genom en miljörapport som sammanställs årligen. Fram till nyligen var Brings miljömål att reducera CO2-utsläppen med 40% fram till 2020 (från 2009 års nivåer), och detta mål nåddes redan förra året. Brings nya mål är därför att endast använda förnybara bränslen och energi i fordon och byggnader innan 2025.”

Hemsida: www.bring.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.