Gävle kommun

Inrapporterade klimatmål:

Gävle kommun har mål om att kommunens egen organisation ska vara fossilfri 2020. Vår fjärrvärme består idag av 99,7 procent förnybar energi. Gävle har också målet att 2030 ska Gävle kommun som geografiskt område vara fossilfritt. 

Läs mer om Gävle kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.