Ydre kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Fossilfria resor och transporter till 2030.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.ydre.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.