Ydre kommun

Inrapporterade klimatmål:

Fossilfria resor och transporter till 2030.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.