Borlänge kommun

Inrapporterade klimatmål: ”Borlänge kommun arbetar med de nationella miljömålen och har minskad klimatpåverkan inskrivet som ett av verksamhetsmålen i strategisk plan.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.borlange.se

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.