Borlänge kommun

Inrapporterade klimatmål:

Borlänge kommun arbetar med de nationella miljömålen och har minskad klimatpåverkan inskrivet som ett av verksamhetsmålen i strategisk plan.

Läs mer om Borlänge kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.