Arla Foods Sverige

Inrapporterade klimatmål:

Arla Foods har satt Science Based Targets med målsättningen att minska utsläppen i scope 1 och 2 i absoluta tal med 30% till 2030, från 2015 som baseline. Scope 3 utsläppen per kilo mjölk och vassle ska minska med 30% under samma period. Målet är att nå netto-noll utsläpp 2045 för Arla Sverige, och 2050 för resten av företaget. 

Läs mer om Arla Foods klimatarbete Läs även mer här om Arla Foods ESG-rapportering

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.