Arla Foods Sverige

Inrapporterade klimatmål:
”Arla Foods har som mål att minska klimatpåverkan från transporter, anläggningar och förpackningar med 25% fram till år 2020 (jfm 2005). Arla Sverige har mål om fossilfria transporter till år 2020.”

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.