Sigtuna kommun

Inrapporterade klimatmål:
”Fossilfri personbilsflotta inom kommunorganisationen 2025. Fossilfri kommunorganisation 2030. Fossilfri kommun senast 2040”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.sigtuna.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.