Sigtuna kommun

Inrapporterade klimatmål:
Fossilfri personbilsflotta inom kommunorganisationen 2025. Fossilfri kommunorganisation 2030. Fossilfri kommun senast 2040.

Läs mer om Sigtuna kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.