Leijonhufvuds fastighetsbyrå

Inrapporterade klimatmål:

Föregå med gott exempel i klimatfrågan och agera därefter. Knyta samarbetsparters med samma syn. Uppmuntra kunder att välja fossilfria transportmedel till och från visningar. Ladda cykeln med grön el.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.