Katrineholms kommun

Inrapporterade klimatmål: ”För uppvärmning är vi idag fossilfria. Elen är förnybar idag. Minst 80 % andel förnybara drivmedel för interna transporter och tjänster 2025. Minst 80 % förnybara drivmedel i upphandlingar av externa varor och tjänster.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.katrineholm.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.