Katrineholms kommun

Inrapporterade klimatmål:

För uppvärmning är vi idag fossilfria. Elen är förnybar idag. Minst 80 % andel förnybara drivmedel för interna transporter och tjänster 2025. Minst 80 % förnybara drivmedel i upphandlingar av externa varor och tjänster.

Läs mer om Katrineholms kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.