Läkare för miljön

Inrapporterade klimatmål: ”Läkare för miljön har som mål att engagera läkarkåren för klimat och miljöfrågor. Dessutom vill vi sprida upplysning till allmänheten om de omfattade hälsoeffekterna av klimatförändringarna. Som ideell förening är våra egna utsläpp små. Vi har mest telefonmöten och till fysiska möten åker vi tåg.”

Hemsida: www.lakareformiljon.org

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.