Norrlands Energi AB

Inrapporterade klimatmål: ”Att aktivt bidraga med kompetens för att bidraga till omställning för hållbar utveckling.”

Hemsida: www.norrlandsenergi.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.