Norrlands Energi AB

Inrapporterade klimatmål: ”Att aktivt bidraga med kompetens för att bidraga till omställning för hållbar utveckling.”

Hemsida: www.norrlandsenergi.se

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.