Returpack

Inrapporterade klimatmål:

Senast år 2025 kommer vi endast att köpa och utföra inrikes transporter som är 100% fossilfria.

Senast år 2030 ska vi ha reducerat våra klimatutsläpp till noll.

Detta gäller för samtliga tre scope (Scope 1, Scope 2 och Scope 3) enligt Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet).

Våra upphandlade transporter differentieras stegvis till ett flertal miljöanpassade lösningar. Vi använder endast grön el och arbetar för energieffektivisering i vår verksamhet genom kartläggningar och minimering.

Läs mer om Returpacks klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.