Returpack

Inrapporterade klimatmål: ”Senast år 2025 kommer vi endast köpa och utföra inrikes transporter som är 100% fossilfria.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.pantamera.nu

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.