Returpack

Inrapporterade klimatmål:

Senast år 2025 kommer vi endast köpa och utföra inrikes transporter som är 100% fossilfria.

Hemsida: www.pantamera.nu

Antagna utmaningar:

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.