Securitas Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:
– Minska tCO2e per Total försäljning (KSEK)

Läs mer om Securitas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.