Securitas Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:
– Minska CO2-utsläppen per km
– Öka andelen miljöfordon

Läs mer om Securitas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.