Securitas Sverige AB

Inrapporterade klimatmål:
”- Minska CO2-utsläppen per km
– Öka andelen miljöfordon”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.securitas.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.